Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy członkowie Pana/Pani gospodarstwa domowego korzystali z usług CEDA

Usługi CEDA obejmują: pomoc w rachunkach za media, wietrzenie domów, usługi mieszkaniowe, usługi WIC, usługi w zakresie zaangażowania rodziny i społeczności (tj. naprawy samochodów, usługi dentystyczne i okulistyczne, stypendia, umiejętności handlowe, wakacyjne zatrudnienie młodych ludzi itp.)